Central European Journal of Politics

recenzovaný vědecký časopis

Pavel Maškarinec:

Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013

Lukáš Novotný:

Liquid Democracy a Pirátská strana v Německu

Jan Charvát:

Analýza českého neonacistického hnutí

Redakční rada

Šéfredaktor: Pavel Maškarinec (Department of Political Science and Philosophy, Philosophical Faculty, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem)

Předseda redakční rady: Lukáš Novotný (Department of Political Science and Philosophy, Philosophical Faculty, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem)

Jan Outlý (Department of Political Science, Faculty of Philosophy, University of Hradec Králové)